Bộ chuyển đổi quang điện Holink HL- 2111S-20A/B chỉ là việc kéo dài, đảm bảo tín hiệu khoảng cách giữa các thiết bị với nhau thông qua hình thức chuyển đổi tín hiệu Quang to Điện và ngược lại Điện to Quang thông qua hệ thống cáp mạng và cáp quang.
0981 08 67 68