Cáp quang ADSS 12FO KV 300m ( khoảng vượt 300m )

Cáp quang ADSS 12Fo KV 300m (khoảng vượt ≤ 300 M)

  • Có xuất sứ tại : Việt Nam
  • Khoảng vượt : ≤ 300 M
  • Bước sóng : 1310 – 1550nm.

Cáp quang treo ADSS 12FO KV 300 thuận tiện cho việc đi cáp ngoài trời, là một trong những giải pháp tốt nhất truyền tín hiệu quang đi xa với tốc độ cao mà ít suy hao đường truyền thấp nhất

0981 08 67 68