Cáp quang ADSS 12FO KV 100m ( khoảng vượt 100m )

Cáp quang ADSS 12FO KV 100m là loại cáp quang Single mode 12FO treo cột điện phi kim loại – cáp quang ADSS sử dụng trên đường dây điện lực, luồn cống, thang máng cáp hoặc thi công những địa hình phức tạp khác.

0981 08 67 68