CÁP QUANG 4FO SINGLEMODE CORE/4FO, CÁP QUANG TREO PHI KIM LOẠI HÌNH SỐ 8 SINGLE MODE 4FO

Dây cáp quang 4FO Singlemode, core ống lỏng hay còn gọi là Cáp thuê bao quang 4FO là loại cáp quang Single mode core ống chặt. Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời (indoor/outdoor) đường kính sợi quang 9/125um. Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà.

0981 08 67 68