Category Archives: Blog

Bộ chuyển đổi quang điện Optone OPT1202S25

Bộ chuyển đổi quang điện Optone OPT1201S25  là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (tốc độ 10/100Mbps). Giúp cung cấp giải pháp quang hóa với hệ thống mạng cáp đồng bằng chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất. Lắp đặt dễ dàng, nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ.

0981086768