Chính sách bảo mật thông tin:
Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thietbivienthong.vn bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,…. Đây là các thông tin mà thietbivienthong.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để thietbivienthong.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste thietbivienthong.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
Cung cấp các dịch vụ đến người mua;
Giao hàng theo địa chỉ mà người mua cung cấp
Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
Gửi các thông báo mới về mẫu mã sản phẩm cũng như các hoạt động mới đến khách hàng của website thietbivienthong.vn ;
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại thietbivienthong.vn ;
Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa thietbivienthong.vn và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với thietbivienthong.vn và có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng.
Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục dích